มี 13 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Otago

newzealand

6005

49

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

เข้าชม84ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Dental Technology (BDentTech)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Oral Health (BOH)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma for Graduates (DipGrad) Endorsed in Dentistry

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$68,141.00 (฿ 1,400,952) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Clinical Dentistry (DClinDent)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$68,141.00 (฿ 1,400,952) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Community Dentistry (MComDent)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,452.00 (฿ 852,237) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Dental Technology (MDentTech)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$41,054.00 (฿ 844,054) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Dentistry (MDent)

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$102,211.00 (฿ 2,101,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Dentistry Thesis (Non Clinical)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$10,154.00 (฿ 208,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Clinical Dental Technology (PGDipCDTech)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,054.00 (฿ 844,054) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Clinical Dentistry (PGDipClinDent)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$68,141.00 (฿ 1,400,952) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Community Dentistry (PGDipComDent)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,452.00 (฿ 852,237) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Otago ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก

  • การสอนและการวิจัยอยู่ในระดับห้าดาว
  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านการศึกษา
  • บัณฑิตกว่า 95% สามารถเข้าทำงานหรือเรียนต่อได้ทันที
  • วีซ่า post-study work (3 ปี) มอบให้แก่นักศึกษาภายหลังเรียนจบ