มี 60 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Otago

newzealand

6080

50

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Biomedical Sciences (BBiomedSc) Majoring in Infection and Immunity

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$34,398.00 (669,836 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Health Sciences (BHealSc) Majoring in Community Health Care

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$34,398.00 (669,836 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Health Sciences (BHealSc) Majoring in Maori Health

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$34,398.00 (669,836 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Health Sciences (BHealSc) Majoring in Public Health

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$34,398.00 (669,836 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLSc)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB ChB)

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Aviation Medicine (MAvMed)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$20,726.00 (403,599 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of General Practice (MGP)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$41,452.00 (807,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Health Sciences (MHealSc) Endorsed in Aeromedical Retrieval and Transport

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,452.00 (807,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Health Sciences (MHealSc) Endorsed in Aviation Medicine

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,452.00 (807,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Health Sciences (MHealSc) Endorsed in Bioethics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,452.00 (807,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Health Sciences (MHealSc) Endorsed in Mental Health

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 TO 2 YEARS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$41,452.00 (807,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Otago ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1% ของโลก

  • การสอนและการวิจัยอยู่ในระดับห้าดาว
  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านการศึกษา
  • บัณฑิตกว่า 95% สามารถเข้าทำงานหรือเรียนต่อได้ทันที
  • วีซ่า post-study work (3 ปี) มอบให้แก่นักศึกษาภายหลังเรียนจบ