มี 73 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากThe University of Waikato

null

2870

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (BA) majoring in English

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) majoring in History

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) majoring in International Languages and Cultures

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) majoring in Maori and Indigenous Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) majoring in Maori Language/Te Reo Maori

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) majoring in Pacific and Indigenous Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) majoring in Philosophy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Maori and Indigenous Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Pacific and Indigenous Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Philosophy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$24,425.00 (508,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Chinese

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019, กรกฎาคม 2019, สิงหาคม 2019, กันยายน 2019, ตุลาคม 2019, พฤศจิกายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020, มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020

NZ$32,690.00 (680,423 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Waikato เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งมอบความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ให้เหมาะแก่การนำไปประกอบอาชีพ

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1.1% ของโลก
  • 93% ของผู้สำเร็จการศึกษาพอใจกับคุณภาพการสอน
  • ได้รับความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 228 แห่งทั่วโลก
  • สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับรางวัลในระดับ 5 ดาว