มี 11 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจากThe University of Waikato

newzealand

2488

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering with Honours - Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (FEBRUARY) / 4.5 YEARS (JULY)

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$36,770.00 (686,860 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering with Honours - Materials and Process Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (FEBRUARY) / 4.5 YEARS (JULY)

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$36,770.00 (686,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering with Honours - Mechatronics Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (FEBRUARY) / 4.5 YEARS (JULY)

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$36,770.00 (686,860 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

NZ$41,595.00 (776,990 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate (GradCert) in Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma (GradDip) in Engineering

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$25,160.00 (469,986 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (ME)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$37,985.00 (709,556 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Practice (MEngPrac)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

NZ$54,620.00 (1,020,296 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$41,595.00 (776,990 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate (PGCert) in Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma (PGDip) in Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$39,115.00 (730,664 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษามากกว่า 90% มีความพึงพอใจอย่างสูงกับประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย Waikato

  • อันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านผลกระทบและคุณภาพของการวิจัย
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษา
  • มีสโมสรนักศึกษามากกว่า 60 ประเภทให้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม
  • ตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ ประเทศที่สงบสันติที่สุดอันดับ 2 ของโลก