มี 15 หลักสูตรจิตวิทยาระดับจากThe University of Waikato

newzealand

2482

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (BA) majoring in Psychology

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$32,750.00 (644,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) majoring in Psychology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$32,750.00 (644,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$32,750.00 (644,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

NZ$38,795.00 (763,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate (GradCert) in Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma (GradDip) in Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$32,750.00 (644,284 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Psychology (MAppPsy)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$34,930.00 (687,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) majoring in Psychology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$34,930.00 (687,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$38,795.00 (763,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$34,930.00 (687,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Research) in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$34,930.00 (687,171 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Social Sciences (MSocSc) majoring in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 May 2020

NZ$32,812.50 (645,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษามากกว่า 90% มีความพึงพอใจอย่างสูงกับประสบการณ์การเรียนที่มหาวิทยาลัย Waikato

  • อันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านผลกระทบและคุณภาพของการวิจัย
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษา
  • มีสโมสรนักศึกษามากกว่า 60 ประเภทให้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม
  • ตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ ประเทศที่สงบสันติที่สุดอันดับ 2 ของโลก