มี 8 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากThe University of Waikato

newzealand

2410

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business majoring in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

17 January 2020, 29 May 2020

NZ$29,380.00 (584,318 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate (GradCert) in Sport Development and Coaching

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

17 January 2020, 29 May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate (GradCert) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

17 January 2020, 29 May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma (GradDip) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

17 January 2020, 29 May 2020

NZ$29,380.00 (584,318 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Tourism Management

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$31,630.00 (629,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate (PGCert) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

17 January 2020, 29 May 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma (PGDip) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

17 January 2020, 29 May 2020

NZ$29,955.00 (595,754 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Tourism Management

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020

NZ$31,630.00 (629,067 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Waikato เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งมอบความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ให้เหมาะแก่การนำไปประกอบอาชีพ

  • อันดับ 266 ตามรายงานของ QS World University Rankings 2020
  • 93% ของผู้สำเร็จการศึกษาพอใจกับคุณภาพการสอน
  • อยู่ใน 500 อันดับ ตามรายงาน THE World University Rankings 2019
  • สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับรางวัลในระดับ 5 ดาว