มี 7 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากThe University of Waikato

newzealand

3071

29

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business majoring in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$28,525.00 (593,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Tourism Management

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019, กรกฎาคม 2019, สิงหาคม 2019, กันยายน 2019, ตุลาคม 2019, พฤศจิกายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020, มีนาคม 2020, เมษายน 2020, พฤษภาคม 2020

NZ$31,010.00 (645,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate (GradCert) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma (GradDip) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$28,525.00 (593,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy (MPhil) in Tourism Management

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$31,010.00 (645,132 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate (PGCert) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma (PGDip) in Tourism and Hospitality Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$29,370.00 (611,013 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Waikato เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งมอบความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ให้เหมาะแก่การนำไปประกอบอาชีพ

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1.1% ของโลก
  • 93% ของผู้สำเร็จการศึกษาพอใจกับคุณภาพการสอน
  • ได้รับความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 228 แห่งทั่วโลก
  • สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับรางวัลในระดับ 5 ดาว