มี 10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากVictoria University of Wellington

newzealand

11486

97

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Science

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (628,383 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Studies

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (628,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Renewable Energy Systems

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (628,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Climate Change Science and Policy (MCCSP)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Studies (MEnvStud)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 2 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 December 2020

NZ$36,100.00 (723,592 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Marine Conservation (MMarCon)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 March 2020, 15 October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Marine Conservation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 March 2020, 15 October 2020

NZ$27,300.00 (547,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Environmental Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 2 มีนาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 December 2020

NZ$36,100.00 (723,592 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Environmental Science

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 TRIMESTERS (BY COURSEWORK AND THESIS)

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

NZ$36,100.00 (723,592 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington อยู่ในระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์จากมหาวิทยาลัย 18,000 แห่งทั่วโลกและระดับท็อป 100 ของโลกใน 13 สาขาวิชา

  • ได้คะแนนดาว 5+ ในการให้คะแนนความเป็นเลิศ 2019 โดย QS
  • คณะวิชา 1% ของโลกที่ได้รับการรับรองในสาขาธุรกิจจาก 3 สถาบัน
  • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านความเข้มข้นของการวิจัย
  • ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์