มี 12 หลักสูตรสื่อระดับจากVictoria University of Wellington

newzealand

10807

91

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (BA) in Film

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (513,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) in Media Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (513,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (BC)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (513,697 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Science Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (585,615 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Film

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3-4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021, 9 พฤศจิกายน 2021

NZ$30,000.00 (560,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Media Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3-4 TRIMESTERS

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020, 9 พฤศจิกายน 2020, 2 มีนาคม 2021, 6 กรกฎาคม 2021, 9 พฤศจิกายน 2021

NZ$30,000.00 (560,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Communication – MC

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Intercultural Communication and Applied Translation - MICAT

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Intercultural Communication and Applied Translation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

NZ$30,000.00 (560,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Intercultural Communication and Applied Translation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

NZ$30,000.00 (560,397 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington อยู่ในระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์จากมหาวิทยาลัย 18,000 แห่งทั่วโลกและระดับท็อป 100 ของโลกใน 13 สาขาวิชา

  • ได้คะแนนดาว 5+ ในการให้คะแนนความเป็นเลิศ 2019 โดย QS
  • คณะวิชา 1% ของโลกที่ได้รับการรับรองในสาขาธุรกิจจาก 3 สถาบัน
  • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ในด้านความเข้มข้นของการวิจัย
  • ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์