เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Ara Institute of Canterbury

newzealand

787

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting - ACA Pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting - CPA Pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Business Information Systems)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Event Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Human Resource Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Innovation and Entrepreneurship)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Marketing and Sales)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Operations and Production Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Project Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Retail Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

23 June 2021, 22 January 2022

NZ$20,520.00 (฿ 465,699) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้