ทั้งหมดที่ Ara Institute of Canterbury นิวซีแลนด์

null

1005

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Accounting - ACA Pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting - CPA Foundation Pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Business Information Systems)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Business Transformation and Change)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Event Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Human Resource Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Innovation and Entrepreneurship)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Subject to demand

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Operations and Production Management)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Project Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Retail Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Subject to demand

NZ$19,340.00 (383,189 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Sales and Marketing)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (394,681 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้