มี 2 หลักสูตรการจัดการงานกิจกรรมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAra Institute of Canterbury

newzealand

868

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Event Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

NZ$19,920.00 (382,257 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Event Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

NZ$20,090.00 (385,519 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้