มี 2 หลักสูตรการค้าปลีกระดับจากAra Institute of Canterbury

newzealand

932

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Retail Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

NZ$19,340.00 (389,059 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Retail Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้