มี 2 หลักสูตรออสตราเลเซีย / ออสโตรนีเซียศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากAra Institute of Canterbury

newzealand

1012

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Architectural Studies Pathway) (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Construction and Architectural Studies P ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้