มี 6 หลักสูตรสื่อระดับจากAra Institute of Canterbury

newzealand

992

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Broadcasting Communications (Broadcast Journalism)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$24,370.00 (455,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Broadcasting Communications (Radio Broadcasting)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$24,370.00 (455,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Broadcasting Communications (Screen and Television Production)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$24,370.00 (455,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design (Visual Communication)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$22,580.00 (421,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Digital Media and Design (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$22,580.00 (421,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้