มี 3 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากAra Institute of Canterbury

newzealand

947

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Veterinary Nursing Assistant Strand

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กุมภาพันธ์ 2021

NZ$20,570.00 (412,307 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 3) (Animal Care / Vet Nursing Path ...

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กุมภาพันธ์ 2021

NZ$20,690.00 (414,712 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้