เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Eastern Institute of Technology

newzealand

1296

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$20,400.00 (฿ 459,059) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computing Systems

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$21,100.00 (฿ 474,811) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creative Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$22,200.00 (฿ 499,564) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$22,500.00 (฿ 506,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Professional Creative Practice (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$25,200.00 (฿ 567,073) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Social Work

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$22,600.00 (฿ 508,566) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Sport and Exercise Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$22,600.00 (฿ 508,566) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$22,600.00 (฿ 508,566) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Teaching (Primary)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$22,600.00 (฿ 508,566) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Veterinary Nursing

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$22,600.00 (฿ 508,566) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Viticulture and Wine Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$21,900.00 (฿ 492,814) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Business (Level 7)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

NZ$20,000.00 (฿ 450,058) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้