มี 6 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากEastern Institute of Technology

newzealand

828

8

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Oenology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$24,400.00 (507,618 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Certificate in Baking (Generalist) (Level 4)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

NZ$20,500.00 (426,482 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Certificate in Cookery (Level 3)

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Diploma in Cookery (Advanced) - Cookery Strand Level 5

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$15,000.00 (312,060 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

NZ Diploma in Cookery (Advanced) - Patisserie Strand Level 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$15,000.00 (312,060 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Tourism and Travel (Certificates and Diploma) - Incorporating NZ Certificates in Tourism (Levels ...

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,600.00 (428,562 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี Eastern ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบตัวต่อตัวจากทางสถาบัน โดยสถาบันแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองสถาบันด้านเทคโนโลยีในประเทศนิวซิแลนด

  • มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิชา
  • มีขนาดห้องเรียนที่เหมาะสมต่อสัดส่วนนักเรียนกับครูผู้สอน
  • มีให้เลือกสามวิทยาเขต
  • สถาบันแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ