เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Manukau Institute of Technology

newzealand

968

7

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (CAANZ/CPA pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$21,700.00 (฿ 481,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (non CAANZ/CPA pathway)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$21,700.00 (฿ 481,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management - Operations and Production Management (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$21,700.00 (฿ 481,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management - Project Management (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$21,700.00 (฿ 481,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management - Sales and Marketing (Level 7)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$21,700.00 (฿ 481,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Social Work Te Torino (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$20,900.00 (฿ 463,453) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Sport and Exercise Science (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$20,300.00 (฿ 450,148) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 พฤษภาคม 2021, 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$23,000.00 (฿ 510,020) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$21,700.00 (฿ 481,193) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering Technology (Civil) (Level 7)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,700.00 (฿ 525,543) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering Technology (Electrical) (Level 7)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,700.00 (฿ 525,543) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering Technology (Mechanical) (Level 7)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,700.00 (฿ 525,543) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Manukau Institute of Technology

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก MIT มีอัตราการได้งานสูงสุดในประเทศนิวซีแลนด์ภายในเวลา 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นหนึ่งในผู้ที่มีรายได้ดีที่สุด

  • สถาบันการศึกษาระดับโลก
  • มีวิทยาเขต 4 แห่งในเมือง Auckland
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย, สิ่งอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยม
  • ได้รับทักษะอุตสาหกรรมเฉพาะทางพร้อมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ