ทั้งหมดที่ Manukau Institute of Technology นิวซีแลนด์

null

1560

11

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (CAANZ/CPA pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (non CAANZ/CPA pathway)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management - Hospitality Management (Level 7)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management - Human Resource Management (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management - Operations and Production Management (Level 7)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management - Project Management (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management - Sales and Marketing (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Social Work Te Torino (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

NZ$20,900.00 (405,006 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Sport and Exercise Science (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

NZ$20,300.00 (393,379 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$23,000.00 (445,701 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

NZ$21,700.00 (420,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Engineering Technology (Civil) (Level 7)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กรกฎาคม 2020

NZ$23,700.00 (459,266 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

MIT ได้รับการจัดอันดับ Category One ในทุกการประเมินจาก NZQA ในปีค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด

  • มีวิทยาเขต แห่งในเมือง Auckland
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม
  • นำเสนอการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล
  • ช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน