มี 9 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากManukau Institute of Technology

newzealand

1607

11

Bachelor of Applied Management - Hospitality Management (Level 7)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, พฤษภาคม 2020, กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (431,576 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management - Tourism Management (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (431,576 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Hospitality Management (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 11 พฤษภาคม 2020, 27 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$21,700.00 (431,576 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Diploma in Baking (Level 5)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

NZ$21,300.00 (423,621 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 3) with Strands in Cafe Service and F ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 23 มีนาคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 4) (Restaurant Service Strand)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 27 เมษายน 2020, 10 สิงหาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Sport and Recreation (Programme Delivery) (Level 4)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020, 27 เมษายน 2020, 8 มิถุนายน 2020, 10 สิงหาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Diploma in Cookery (Level 5)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 23 มีนาคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

NZ$21,300.00 (423,621 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

MIT รับนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษากว่า 2,000 คนในแต่ละปีการศึกษา สร้างบรรยากาศความหลากหลายและความอบอุ่นในวิทยาลัย

  • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุดในโลก
  • มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย
  • คณาจารย์ระดับโลกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม
  • การสอนแบบเฉพาะบุคคลด้วยขนาดชั้นเรียนขนาดเล็ก