มี 2 หลักสูตรการฝึกอบรมครูระดับจากManukau Institute of Technology

newzealand

1552

13

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$21,700.00 (436,535 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Adult and Tertiary Teaching (Level 5)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 27 เมษายน 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

MIT ได้รับการจัดอันดับ Category One ในทุกการประเมินจาก NZQA ในปีค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด

  • มีวิทยาเขต แห่งในเมือง Auckland
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม
  • นำเสนอการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล
  • ช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน