เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Nelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

568

6

Bachelor of Aquaculture and Marine Conservation (Level 7)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts and Media (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Career Development (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 29 พฤศจิกายน 2021

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology (Level 7)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing (Level 7)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$19,900.00 (฿ 451,053) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Social Work (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Sport and Recreation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$34,851.00 (฿ 789,933) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Nursing (CAP) Training Scheme Level 7

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 สิงหาคม 2021

NZ$9,750.00 (฿ 220,994) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Beauty Therapy (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$18,900.00 (฿ 428,387) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Nautical Science (Level 6)

เข้าชม48ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 300 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$16,900.00 (฿ 383,055) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้