มี 7 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากNelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

1256

2

Bachelor of Aquaculture and Marine Conservation (Level 7)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$18,900.00 (375,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

เข้าชม75ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 10 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$18,900.00 (375,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Aquaculture (Fish Farming and Fishery Management) (Level 5)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$18,900.00 (375,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Horticulture (General) (Level 3)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Fruit Production) - Viticulture (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Nursery Production) (Level 4)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 130 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 16 มีนาคม 2020, 27 เมษายน 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 17 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Sustainable Aquaculture (Level 8)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,900.00 (415,665 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้