มี 10 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากNelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

1363

3

NE4864 - Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

เข้าชม74ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$18,900.00 (393,196 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Sport and Recreation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$18,000.00 (374,472 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Adventure Tourism (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$18,900.00 (393,196 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$19,900.00 (414,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service - Barista and Cafe Service Strands (Level 3)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 WEEKS INCLUDING 2 WEEKS STUDY BREAK

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service - Restaurant Services Strand (Level 4)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Tourism (Operations Endorsement) (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Tourism (Tourism and Travel) (Level 3)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Cookery (Advanced) - Cookery (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,900.00 (414,000 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Cookery (Advanced) - Pastry and Baking (Level 5)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$18,000.00 (374,472 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้