มี 6 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากNelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

1074

2

Bachelor of Sport and Recreation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$33,836.00 (658,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

NZ$18,900.00 (368,042 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

NZ$19,900.00 (387,515 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service - Barista and Cafe Service Strands (Level 3)

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 WEEKS INCLUDING 2 WEEKS STUDY BREAK

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Tourism (Operations Endorsement) (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Tourism and Hospitality Management (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 71 WEEKS (51 WEEKS STUDY, 20 WEEKS STUDY BREAK). STUDENTS WILL COMPLETE TWO QUALIFICATIONS OVER 18 MONTHS

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$18,900.00 (368,042 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้