เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ NorthTec

newzealand

84

Bachelor of Applied Arts (Visual Arts or Digital Arts) (Level 7)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$19,760.00 (฿ 447,880) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Information Systems

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 23 สิงหาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

NZ$19,760.00 (฿ 447,880) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

NZ$19,760.00 (฿ 447,880) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Social Work

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,760.00 (฿ 447,880) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 YEARS FULL TIME; 4 YEARS PART TIME

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$22,700.00 (฿ 514,518) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 23 สิงหาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

NZ$18,720.00 (฿ 424,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Business Information Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 23 สิงหาคม 2021, 1 พฤศจิกายน 2021

NZ$18,720.00 (฿ 424,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Project Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$19,760.00 (฿ 447,880) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Arts and Design (Level 4)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Automotive Engineering (Level 3)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$17,680.00 (฿ 400,735) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Cookery (Level 3)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้