เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Otago Polytechnic

newzealand

774

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 16 สิงหาคม 2021, 25 ตุลาคม 2021

NZ$20,350.00 (฿ 461,253) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$20,350.00 (฿ 461,253) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

NZ$22,520.00 (฿ 510,438) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Architectural Studies (Architectural Technology) or (Interior Architecture)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$24,620.00 (฿ 558,037) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Construction (Quantity Surveying)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$23,400.00 (฿ 530,384) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Culinary Arts

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

NZ$24,980.00 (฿ 566,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design (Communication)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

NZ$24,620.00 (฿ 558,037) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design (Fashion)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

NZ$24,620.00 (฿ 558,037) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Design (Honours)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021

NZ$24,620.00 (฿ 558,037) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Design (Product)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2021

NZ$24,620.00 (฿ 558,037) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$23,400.00 (฿ 530,384) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$23,480.00 (฿ 532,198) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้