มี 5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากOtago Polytechnic

newzealand

946

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Architectural Studies (Architectural Technology) or (Interior Architecture)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Construction (Quantity Surveying)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Professional Practice

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Stonemasonry (Level 4) (Construction Stonemasonry)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Construction (Level 6) (Construction Management) or (Quantity Surveying)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, มีนาคม 2020, มิถุนายน 2020, สิงหาคม 2020, ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้