มี 1 หลักสูตรสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากOtago Polytechnic

newzealand

834

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Midwifery

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้