มี 2 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากOtago Polytechnic

newzealand

837

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Nursing

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing (Level 5)

เข้าชม16ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้