มี 2 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากOtago Polytechnic

newzealand

824

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) (Veterinary Nursing Assistant)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,220.00 (445,380 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,220.00 (445,380 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้