ทั้งหมดที่ Southern Institute of Technology นิวซีแลนด์

null

3356

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Applied Management Major)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

NZ$18,000.00 (348,233 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Applied Marketing Major)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Event Management Major)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Human Resource Management Major)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Occupational Health and Safety Management Major)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Project Management Major)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Audio Engineering and Production

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (328,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Audio Production

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (328,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (328,887 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Contemporary Music

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (328,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (328,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (328,887 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้