เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Southern Institute of Technology

newzealand

1170

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Agribusiness Management Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 2 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 May 2021, 12 July 2021

NZ$12,000.00 (฿ 271,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Applied Management Major)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Human Resource Management Major)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 2 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 May 2021, 12 July 2021

NZ$12,000.00 (฿ 271,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Occupational Health and Safety Management Major)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 2 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 May 2021, 12 July 2021

NZ$12,000.00 (฿ 271,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Project Management Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มิถุนายน 2021, 2 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

24 May 2021, 12 July 2021

NZ$12,000.00 (฿ 271,992) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Audio Production

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Construction

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Contemporary Music

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Environmental Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Hotel Management

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$17,000.00 (฿ 385,322) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้