ทั้งหมดที่ Southern Institute of Technology นิวซีแลนด์

null

2999

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Agribusiness Management Major)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Applied Management Major)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 30 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 13 กรกฎาคม 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

9 March 2020, 25 May 2020, 22 June 2020, 13 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Applied Marketing Major)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 30 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

9 March 2020, 25 May 2020, 13 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Event Management Major)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 30 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

9 March 2020, 25 May 2020, 13 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Human Resource Management Major)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 30 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

9 March 2020, 25 May 2020, 13 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Occupational Health and Safety Management Major)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 30 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

9 March 2020, 25 May 2020, 13 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Project Management Major)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 30 มีนาคม 2020, 15 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

9 March 2020, 25 May 2020, 13 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Audio Production

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Construction

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Contemporary Music

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (341,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้