มี 14 หลักสูตรเกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

3250

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Animal Care (Companion Animals) (Level 3)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Animal Care (Lifestyle Block Animals) (Level 3)

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 70 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strand in Rural Animal Technician

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strand in Veterinary Nursing Assistant

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Floristry (Level 3)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 11 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) (General)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) Landscape Construction Strand

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 75 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April, May, July, September 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Horticulture Services (Landscape Design Strand) - Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, June, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Organic Primary Production (Level 3)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 50 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Organic Primary Production (Level 4) (Crop Production or Livestock Pro ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Sustainable Primary Production (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 70 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Agribusiness Management (Level 5)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 150 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 23 มีนาคม 2020, 8 มิถุนายน 2020, 3 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้