มี 4 หลักสูตรการจัดการงานกิจกรรมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSouthern Institute of Technology

newzealand

3570

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Management (Event Management Major)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 360 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Music and Event Management (Level 5)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,500.00 (374,197 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Event Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Event Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 16 ธันวาคม 2019, 16 มีนาคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 3 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$17,000.00 (326,223 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้