มี 14 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

2259

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Hotel Management

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (331,043 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Culinary Excellence Level 5

เข้าชม46ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$14,000.00 (272,623 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Hotel Management

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Hotel Management

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$17,000.00 (331,043 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Cookery (Level 3)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 41 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 8 มิถุนายน 2020, 30 พฤศจิกายน 2020, 19 กรกฎาคม 2021, 29 พฤศจิกายน 2021

NZ$14,000.00 (272,623 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 3)

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2020, 7 กันยายน 2020, 24 พฤษภาคม 2021, 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Tourism (Level 3) with Strands in Visitor Experience, Tourism and Travel

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Travel (Level 4)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)

เข้าชม103ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021

NZ$14,000.00 (272,623 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม50ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กรกฎาคม 2020

NZ$14,000.00 (272,623 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

เข้าชม18ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2020, 3 สิงหาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

NZ$14,000.00 (272,623 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้