มี 16 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

4487

32

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)

เข้าชม74ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (291,256 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม37ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (291,256 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Hotel Management

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$17,000.00 (353,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Sport and Recreation (Level 4)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2019

NZ$14,000.00 (291,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Culinary Excellence Level 5 (Incorporating the New Zealand Diploma in Cookery (Advance ...

เข้าชม26ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กรกฎาคม 2019

NZ$14,000.00 (291,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Hotel Management

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Hotel Management

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 29 กรกฎาคม 2019, 16 ธันวาคม 2019

NZ$17,000.00 (353,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Cookery (Level 3)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 41 สัปดาห์

NZ$14,000.00 (291,256 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 3)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 9 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Tourism (Level 3) with Strands in Visitor Experience, Tourism and Travel

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Travel (Level 4)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้