มี 9 หลักสูตรการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

3250

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Therapeutic and Sports Massage

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

NZ$17,000.00 (338,101 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Beauty Therapy (Level 4)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Exercise (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Exercise (Level 5)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Freestyle Group Exercise (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 4 มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Hairdressing (Emerging Stylist) - Level 4

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Hairdressing (Salon Support) - Level 3

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 34 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 2 มิถุนายน 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Makeup Artistry (Level 4)

เข้าชม86ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Wellness and Relaxation Massage

เข้าชม28ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 6 กรกฎาคม 2020

NZ$14,000.00 (278,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้