มี 2 หลักสูตรการปลูกพืชสวน (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSouthern Institute of Technology

newzealand

3727

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) (General)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, May, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Horticulture Services (Landscape Design Strand) - Level 4

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March, June, July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้