มี 2 หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

953

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Organic Primary Production (Level 3)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Organic Primary Production (Level 4) (Crop Production or Livestock Pro ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 17 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 2 สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

17 May 2021, 12 July 2021

NZ$6,000.00 (฿ 133,049) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้