มี 2 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

3542

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strand in Veterinary Nursing Assistant

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (271,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

เข้าชม41ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$14,000.00 (271,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้