มี 2 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากSouthern Institute of Technology

newzealand

2635

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strand in Veterinary Nursing Assistant

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

NZ$14,000.00 (261,519 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

เข้าชม40ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

NZ$14,000.00 (261,519 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้