เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Unitec Institute of Technology

newzealand

428

1

Bachelor of Applied Science (Animal Management and Welfare)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Animal Management and Welfare, and Biodiversity Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science (Biodiversity Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Technology - Automotive Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Technology - Electrotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Technology - Transport Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Architectural Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022

NZ$23,460.00 (฿ 531,744) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Accountancy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business (Marketing)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Computing Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$22,950.00 (฿ 520,185) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Construction (Construction Economics)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$24,000.00 (฿ 543,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้