มี 9 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากUniversal College of Learning (UCOL)

newzealand

339

Bachelor of Creative Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$21,500.00 (432,511 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Design and Arts

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$21,500.00 (432,511 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$25,000.00 (502,920 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Arts and Design (Level 3)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Arts and Design (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Music (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,500.00 (412,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Arts and Design

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$21,500.00 (432,511 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Creativity (Music)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$21,500.00 (432,511 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma of Design

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$25,000.00 (502,920 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้