มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversal College of Learning (UCOL)

newzealand

346

New Zealand Certificate in Automotive Engineering (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,500.00 (412,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Collision Repair and Automotive Refinishing (Level 3)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 20 กรกฎาคม 2020

NZ$20,500.00 (412,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Electrical Engineering Theory (Level 3)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,500.00 (412,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Certificate in Mechanical Engineering (Level 3)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020, 7 กรกฎาคม 2020

NZ$20,500.00 (412,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$21,500.00 (432,511 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้