มี 1 หลักสูตรการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากUniversal College of Learning (UCOL)

newzealand

209

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 4) (Medical Imaging Pathway)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 19 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้