ทั้งหมดที่ Toi Ohomai Institute of Technology นิวซีแลนด์

null

660

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Hospitality (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Solid Wood Manufacturing (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$17,500.00 (350,772 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Hospitality and Tourism Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 มิถุนายน 2020

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Information Technology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 23 พฤศจิกายน 2020

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Business Management)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (BBus)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Creative Industries

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health, Sport and Human Performance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc), Majoring in Ecology and Biodiversity

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Teaching Early Childhood Education

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (399,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้