เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Toi Ohomai Institute of Technology

newzealand

423

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Applied Solid Wood Manufacturing (Level 4)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$11,389.50 (฿ 253,149) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Hospitality and Tourism Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Information Technology, Majoring in Networking and Technical Support

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Information Technology, Majoring in Software Development

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Information Technology, Majoring in Web Design and Development

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Management (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Applied Management (Business Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business (BBus)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (฿ 443,419) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creative Industries

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,952.00 (฿ 443,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Health, Sport and Human Performance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Nursing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (฿ 443,419) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (BSc), Majoring in Ecology and Biodiversity

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$19,950.00 (฿ 443,419) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้