มี 8 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากToi Ohomai Institute of Technology

newzealand

702

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Community Health

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,950.00 (401,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

NZ$19,950.00 (401,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Health and Rehabilitation Studies

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 29 มิถุนายน 2020

NZ$19,950.00 (401,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Infection Risk Management (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020, 15 มิถุนายน 2020

NZ$19,950.00 (401,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Sterilising Technology (Level 4)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 16 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Health Science (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,000.00 (382,219 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Sterilising Technology (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Nursing Competence Assessment Programme for New Zealand (NCAP) (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้