มี 5 หลักสูตรEnvironmental ManagementระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากToi Ohomai Institute of Technology

newzealand

695

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Resource Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,950.00 (402,142 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Environmental Management - Marine Strand (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,950.00 (402,142 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Environmental Management - Marine Strand (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,950.00 (402,142 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Environmental Management - Terrestrial Strand (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,950.00 (402,142 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Environmental Management - Terrestrial Strand (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$19,950.00 (402,142 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้