ทั้งหมดที่ Wintec นิวซีแลนด์

null

664

4

Bachelor of Applied Information Technology (Level 7)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กรกฎาคม 2020

NZ$22,360.00 (447,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Event Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Innovation and Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Operation and Production Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Retail Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Sales and Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Strategic Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Supply Chain Logistics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (398,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$20,000.00 (400,642 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Contemporary Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,360.00 (447,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้