มี 2 หลักสูตรการจัดการงานกิจกรรมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากWintec

newzealand

671

3

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Event Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กุมภาพันธ์ 2020, 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (399,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Event Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กุมภาพันธ์ 2020, 9 กรกฎาคม 2020

NZ$21,950.00 (441,564 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้