มี 22 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากWintec

newzealand

670

3

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Event Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Innovation and Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Operation and Production Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Retail Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Sales and Marketing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Strategic Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Supply Chain Logistics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$19,880.00 (391,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Accounting

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$21,950.00 (431,818 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Event Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$21,950.00 (431,818 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Human Resource Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กรกฎาคม 2020

NZ$21,950.00 (431,818 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้