มี 11 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากWintec

newzealand

661

4

Bachelor of Midwifery

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$31,700.00 (635,398 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing (Level 7)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

NZ$22,760.00 (456,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Occupational Therapy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Physiotherapy

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Professional Practice

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Social and Community Services) (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing (Level 5)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 22 กรกฎาคม 2020

NZ$22,360.00 (448,186 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Remedial Massage (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Paetahi Tumu Korero Bachelor of Counselling (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,760.00 (456,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Health and Social Practice with Endorsements in Professional Supervision ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

NZ$22,760.00 (456,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Diploma in Nursing (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020, กรกฎาคม 2020

NZ$22,760.00 (456,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้