มี 2 หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ระดับจากWintec

newzealand

663

4

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strands in Veterinary Nursing Assistant

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$22,850.00 (458,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2020

NZ$23,070.00 (462,417 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้