เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Wellington Institute of Technology

newzealand

158

1

Bachelor of Applied Business Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Creativity (Digital Media) [Creative Technologies]

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Applied Business Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Creativity (Digital Media)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

NZ$19,950.00 (฿ 452,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Cybersecurity

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Engineering (Building Services)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,750.00 (฿ 447,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Engineering (Structures)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021

NZ$19,750.00 (฿ 447,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Engineering (Water and Waste)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2022

NZ$19,750.00 (฿ 447,654) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$19,250.00 (฿ 436,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021

NZ$22,000.00 (฿ 498,652) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Baking (Generalist) (Level 4)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

NZ$20,704.00 (฿ 469,277) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้